Adres, położenie i dojazd
Klasztor Prawosławny Śww. Marty i Marii
na Sw. Górze Grabarce
17-330 Nurzec Stacja
tel. 507 761 241
tel.: (0 85) 655-00-10
fax.: (0 85) 655-27-92
e-mail: grabarka@pdt.pl
                 grabarkasklep@o2.pl
Nr konta: PKO BP Siemiatycze 34 1020 1332 0000 1902 0027 2294
                                         BS Bielsk Podlaski 54 8061 0003 0000 9957 2000 0010
Położenie administracyjne


Święta Góra Grabarka położona jest w odległości 12 km od Siemiatycz; 0,5km od wsi Grabarka w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja.

Położenie geograficzno-przyrodnicze


Święta Góra znajduje się na Wysoczyźnie Drohickiej, w południowej części Niziny Północnopodlaskiej. W pobliżu płynie rzeka Moszczona, która 7 km dalej na południe uchodzi do rzeki Bug. Lasy otaczające Grabarkę to dawna Puszcza Mielnicka, obecnie nazywane są Lasami Nurzeckimi.

Dojazd


Do Grabarki prowadzi droga lokalna z pobliskich Siemiatycz w kierunku Hajnówki i Białowieży. Można tam również dojechać koleją z Białegostoku, Hajnówki, Siedlec i Warszawy - stacja docelowa Sycze – stąd kilka minut drogi pieszo do Świętej Góry.
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ