Strona główna
  

 "Abba Sermatas rzekł: wolę człowieka, który zgrzeszył,
lecz wie o tym i żałuje swego czynu,
niż takiego, który nie zgrzeszył i uważa się za sprawiedliwego."

(Paterikon)
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ