Strona główna

" Wesoły czas postu, jaśniejącej czystości i czystej miłości,
przeto obficie nasyciwszy się świetlistymi modlitwami i wszelkimi innymi cnotami,
radośnie zawołajmy: Najświętszy krzyżu Chrystusowy, który zrodziłeś słodycz życia,
uczyń nas wszystkich godnymi pokłonienia się Tobie czystym sercem,
dając nam oczyszczenie i wielkie miłosierdzie"
(z Triodionu Postnego)

 

 

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ