Strona główna
  

"Czcigodny krzyż Chrystusowy dzisiaj widząc przedłożony,
pokłońmy się i z wiarą rozweselmy się,
całując z miłością i prosząc na nim dobrowolnie ukrzyżowanego Pana,
aby pozwolił wszystkim nam pokłonić się czcigodnemu krzyżowi
i bez osądzenia osiągnąć zmartwychwstanie.
."

 
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ