Aktualności

_14A9913-f59fe94834a60fd9dc442c19475fe0a3.jpg

Poświęcenie cerkwi Ikony Bogurodzicy "Radość Wszystkich Strapionych"

W niedzielę, 21 maja br., w dniu pamięci św.apostoła i ewangelisty Jana Teologa, podczas XXXVIII Ogólnopolskiej Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę, miało miejsce podniosłe wydarzenie w historii monasteru świętych Marty i Marii – poświęcenie cerkwi ku czci Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”.


Uroczystościom poświęcenia odremontowanej świątyni przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa. W ceremonii uczestniczyli również: metropolita czerniowiecki i bukowiński Melecjusz (Ukraina), arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, archim. Atanazy (Nos), archim. Nikita (Ukraina), archim. Tymoteusz (Sawczuk), archim. Ignacy (Pytel), hieromnich Sylwan (Ukraina), ihumen Ambroży (Godun), księża: Andrzej Jakimiuk, Bazyli Litwiniuk, Leonid Delikatny (Ukraina), Jarosław Antosiuk, Jerzy Kulik, Paweł Gumieniak, Dawid Brewczyk oraz arcydiakon Wiaczesław (Ukraina) i protodiakon Mirosław Demczuk.

Przed dokonaniem obrządku poświęcenia świątyni Jego Eminencja zwrócił się do zebranych ze słowami: ,,Oto dziś dzień szczególny i radosny. Za chwilę nastąpi poświęcenie przepięknie odremontowanej cerkwi, poświęcony zostanie prestoł, na którym będzie sprawowana św. Liturgia, podczas której możemy połączyć się z Chrystusem w sakramencie św. Eucharystii”.

Homilię wyjaśniającą czytany fragment Ewangelii wygłosił abp Jerzy. Podczas św. Liturgii śpiewał chór z Warszawy pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka, który wywodzi się z parafii przyklasztornej na św. Górze Grabarce, dlatego inicjatywa upiększenia naszej uroczystości śpiewem jego chóru była dla monasteru ogromną radością.

Na zakończenie metropolita Sawa wyraził wdzięczność i uznanie za podjęty trud ihumenii Hermionie, mniszce Iłarii i całej grupie ikonografów oraz wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań, aby świątynia zyskała tak piękny wystrój. Zwierzchnik naszej Cerkwi pozdrowił wszystkich ofiarodawców, przybyłych gości oraz licznie zebraną w tym roku młodzież (w paschalnej pielgrzymce wzięło udział ok. 500 młodych ludzi). W swym słowie metropolita wspominał starą cerkiew „Skorbiaszczeńską” i skutki dla naszej Cerkwi akcji „Wisła”. Podkreślił też znaczenie tradycji, wychowania dzieci w prawosławnym duchu. ,,Świadectwo Prawosławia opiera się na miłości, otwartości i szacunku do drugiego człowieka. Tylko poprzez miłość do Boga, Cerkwi i prawosławnych obrządków możemy dać otaczającemu światu dowód prawdziwej wiary i doksologii” – mówił.

Uroczystościom towarzyszył podniosły i radosny nastrój. Wzruszenie i świadomość wyjątkowości chwili udzielały się wszystkim zebranym. Świętowała również otaczająca nas przyroda. Piękna pogoda podkreśliła niesamowity urok Grabarki, jego niepowtarzalny klimat i atmosferę. Na Świętej Górze miłosierny Bóg dokonał kolejnego cudu.

Budowę pierwotnej świątyni ku czci Matki Bożej Wsiech Skorbiaszczych Radość rozpoczęto w 1950 r., a zakończono w 1956 roku. 6 listopada 1956 r. została ona poświęcona przez metropolitę warszawskiego i całej Polski Makarego. Do zachodniej ściany świątyni przylegały pomieszczenia mieszkalne (kielije) dla sióstr. Z biegiem czasu świątynia w znacznym stopniu została zniszczona przez owady. Remont cerkwi i jej modernizacja okazały się konieczne i nieuniknione.

Decyzja o rozpoczęciu prac remontowych została podjęta w 2010 roku. Dzięki finansowemu wsparciu z funduszu unijnego PROW, świątynia przeszła remont ścian i dachu. Dzięki środkom z tzw. Funduszu Norweskiego wykończone zostało wnętrze świątyni. W rezultacie wszystkich prac remontowych, całkowicie wymieniono ściany, dach, podłogę, schody. Prace trwały sześć lat. Odrestaurowana świątynia zyskała nowe, piękne oblicze.

Projekt polichromii został wykonany w pracowni ikonograficznej monasteru na Grabarce. Nad pomyślnym przebiegiem prac czuwała matka Iłaria, wraz z s. Agnieszką, którym towarzyszyła grupa ikonografów: Natalia Oniśko-Wasiuluk, Maciej Leszczyński, o. Grzegorz Klimiuk, Joanna Szeremeta, o. Michał z monasteru św. Dymitra w Sakach, Jakub Oniszczuk, Dominika Kamieńska, Anna Jakończuk. Dużą pomoc okazały również siostry z monasteru w Gorodku na Ukrainie: Alipija, Awenira, Kallisfienija, Wasilissa i Nazarija. Polichromie pokryły powierzchnię 250m2. Na ścianach świątyni pojawiło się 200 postaci świętych.

Świątynię oświetlają trzy żyrandole wykonane przez firmę z Poznania, a zaprojektowane przez siostry z monasteru na Grabarce.

Dzień poświęcenia cerkwi „Skorbiaszczeńskoj” na długo zapisze się w naszej pamięci. Po raz kolejny doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia wobec nas, grzesznych. Byliśmy świadkami wielkiego dzieła poświęcenia Domu Bożego. Świątynia ku czci Matki Bożej będzie służyć jako tzw. „ciepła cerkiew” w okresie zimowym------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ