Aktualności

wsr zima małe-1-fe28fc1df97e5b62031db3d021a0effa.jpg

Jubileusz ks. Pawła Gumieniaka

W dniu 9.01.2017r. Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa przewodniczył Świętej Liturgii na Świętej Górze Grabarce, podczas której szczególne modlitwy zostały wzniesione w intencji ks. prot. Pawła Gumieniaka i Jego Matuszki Ireny.  Ks. Paweł od trzydziestu pięciu lat jako kapłan służy Cerkwi Chrystusowej, a wiernie wspiera go w tym Jego Matuszka.
W słowie po czytaniu Świętej Ewangelii Jego Eminencja Metropolita Sawa zwrócił uwagę na kosmiczny wymiar narodzenia Syna Bożego. Chrystus jest Światłem i Życiem świata, jest obejmującą wszystkich  i „oczarowującą” Miłością wszystkich posiadających wiarę. To oczarowanie szczególnie widzimy w odniesieniu do mnichów i mniszek, których Chrystus przyciągnął Swoim światłem i bogactwem. Przeciwko temu nieustannie jednak walczy szatan. Ciężar i skutki upadku Prarodziców są widoczne na przestrzeni całej historii ludzkości: Kain zabija swego brata Abla, wspominany dziś przez Cerkiew pierwszy męczennik Stefan zostaje ukamienowany przez swoich braci w wierze. Jednocześnie jednak wiemy o losach obecnego przy ukamienowaniu Szawła, który staje się gorliwym apostołem Chrystusa, a na krwi betlejemskich męczenników pulsuje życie Cerkwi.

Jego Eminencja mówiąc o najważniejszej posłudze kapłana- sprawowaniu Świętej Liturgii uświęcającej cały świat, nazwał Eucharystię darem Bożego Narodzenia- Boże Narodzenie nazywane jest „zimową Paschą”- bez niego nie byłoby Zmartwychwstania.

Po zakończeniu Świętej Liturgii jego Eminencja Metropolita Sawa w imieniu Cerkwi pozdrowił wyraził wdzięczność Dostojnemu Jubilatowi wraz z Jego Matuszką za wierne służenie Cerkwi, darując ks. Pawłu na pamiątkę 35-lecia posługi kapłańskiej krzyż, a także ikonę Świętej Trójcy na pamiątkę 35- lecia pożycia małżeńskiego. Miejscem posługi o. Pawła był początkowo Gorzów Wielkopolski, następnie 25 lat trudził się na niwie Chrystusowej w Stargardzie Szczecińskim. Po wielu latach wrócił w swoje rodzinne strony. Prowadził parafię w Bielsku Podlaskim, a już od dłuższego czasu należy do grona duchownych  na Świętej Górze Grabarce.

Ks. Paweł podziękował Jego Eminencji, a wspominając trudne momenty swej kapłańskiej posługi sięgnął do słów św. Jana Chryzostoma, który mówił o tym, iż bez cierpienia człowiek nie może dostąpić zbawienia, dziękując przy tym Bogu za wszystkie smutne i radosne momenty życia.

------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ