Czytelnia

Ikona Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość"

Troparion


Dzisiaj ludzie wierzący, świętujemy w duszy,
wychwalając gorliwą Orędowniczkę chrześcijan
i gromadzac sie przed Jej przeczystym obrazem,
tak oto wołamy: o Przemiłosierna Władczyni, Bogurodzico,
podaruj nieoczekiwaną radość nam,
obciążonym grzechami i licznymi troskami,
i uwolnij od wszelkiego zła,
upraszając Syna Twojego, Chrystusa Boga naszego o zbawienie dusz naszych.
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ