Aktualności

13s.A.Grabarka.jesień2016-15-1a4078dc62ba6e783659c9d88e87c72c.jpg

Relikwie św. Nektariusza w Polsce

W dniach 17-23 listopada 2017 roku, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, na zaproszenie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, z wizytą w Polsce będą przebywały relikwie św. Nektariusza metropolity Pentapolis i cudotwórcy z Eginy.


Oto program pielgrzymki relikwii św. Nektariusza z Eginy 
17-23 listopada 2017 roku


Sobór św. Marii Magdaleny w Warszawie
17 listopada - piątek:
20.00 - Powitanie relikwii, molebień
21.00 - Akatyst,
22.30 - 7.30 - Przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

18 listopada – sobota
9.00 - Boska Liturgia, molebień z czytaniem żywotu św.
12.00 - Akatyst
13.30 - Pożegnanie relikwii

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
18 listopada – sobota:
16.30 - Powitanie delegacji i relikwii, doksologia
17.00 - Całonocne czuwanie,
21.00 - Akatyst, czytanie żywotu św.
23.00 - Akatyst, czytanie żywotu św.

19 listopada - niedziela
0.30-6.00 - Przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta
7.00 - Molebień i małe oświęcenie wody
7.30 - Boska Liturgia,
9.30 - Uroczyste powitanie hierarchów i delegacji
10.00 - Boska Liturgia i procesja z relikwiami
13.00 - Akatyst, czytanie żywotu św.
15.00 - Akatyst, czytanie żywotu św.
16.30 - Pożegnanie relikwii

Sobór św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
19 listopada - niedziela:
17.00 - Powitanie relikwii, akafist z czytaniem żywotu świętego
21.00 - Akatyst, czytanie żywotu św.
23.30-6.00 - Przerwa techniczna, jeśli będą wierni świątynia pozostanie otwarta

20 listopada - poniedziałek:
8.00 - Boska Liturgia,
10.00 - Akatyst
11.30 - Pożegnanie relikwii

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
20 listopada - poniedziałek:
11.45 - Powitanie w kaplicy szpitalnej i molebień dla pacjentów i pracowników szpitala

Monaster Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu
20 listopada - poniedziałek:
14.45 - Powitanie relikwii, doksologia,
15.00 - Czytanie żywotu świętego,
18.00 - Powieczerze z kanonem przed Eucharystią w cerkwi św. Jana Teologa,
18.30 - Monasterska Agrypnia: wielka wieczernia z oświęceniem chlebów, czytanie żywotu św. Nektariusza, jutrznia (po katyzmach czytanie modlitw przed Eucharystią), nabożeństwo 1 godziny, molebień z akatystem i oświęceniem wody, nabożeństwo 3 i 6 godziny

21 listopada - wtorek:
0.00 - Boska Liturgia,
3.00 - Śpiewanie pieśni z Bogogłaśnika,
5.30 - Boska Liturgia w cerkwi św. Antoniego Supraskiego,
7.15 - Pożegnanie relikwii

Prawosławny Dom Opieki przy Parafii św. Proroka Eliasza w Białymstoku
21 listopada - wtorek
8.00 - Wizyta w Prawosławnym Domu Opieki i molebień dla pensjonariuszy ośrodka

Monaster Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach
21 listopada - wtorek:
10.45 - Powitanie relikwii, uroczysta doksologia i akatyst,
14.00 - Pożegnanie relikwii

Monaster św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach
21 listopada - wtorek:
15.00 - Powitanie relikwii, doksologia,
17.00 - Całonocne czuwanie święta św. Nektariusza z Eginy,
23.00 - Akatyst

22 listopada – środa – liturgiczny dzień wspomnienia św. Nektariusza z Eginy:
0.00 - Boska Liturgia,
9.00 - Boska Liturgia i procesja z relikwiami świętego,
13.00 - Pożegnanie relikwii

Monaster św. Marty i Marii na Grabarce
22 listopada – środa:
14.00-16.00 - Wizyta relikwii w monasterze

Parafia św. Jana Klimaka w Warszawie
22 listopada – środa:
20.00 - Powitanie relikwii, doksologia
21.00 - Akatyst w języku cerkiewnosłowiańskim i greckim

23 listopada – czwartek:

0.00 - Boska Liturgia,
9.00 - Boska Liturgia,
12.00 - Pożegnanie relikwii,

Parafia św. Aleksandry i Prawosławny Dom Opieki Społecznej „Betania” w Stanisławowie
23 listopada – czwartek:
14.00-18.30 - Wizyta w cerkwi i w domu opieki,

23 listopada – czwartek:

19.35 – Pożegnanie delegacji i relikwii w Porcie Lotniczym Warszawa Modlin i odlot do Aten 

Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących organizacji pobytu relikwii w Polsce udzielają ks. archim. Tymoteusz oraz ks. prot. M. Ławreszuk.

na podst. cerkiew.pl


------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ