Aktualności

01-7055ad3810eb99f2732a23cbf1b996c5.jpg

Arcypasterska Liturgia na Świętej Górze Grabarce

W dniu 9.10.2017r., kiedy Cerkiew uroczyście wspomina pamięć św. Jana Teologa, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki sprawował swoją pierwszą arcypasterską Liturgię Świętą w cerkwi Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce.


Wraz ze swoim nowym Biskupem Liturgię Świętą celebrowali z-ca dziekana dekanatu siemiatyckiego ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, księża przyklasztornej parafii: ks. archimandryta Ignacy (Pytel), ks. prot. Paweł Gumieniak, ks. Dawid Brewczyk, ks. Adam Góralczyk oraz ks. diakon Mirosław Demczuk i ks. diakon Grzegorz Klimiuk. Śpiewały siostry z monasteru.
Święta Liturgia w tym dniu była wyjątkowa z kilku powodów. To pierwsza arcypasterska Święta Liturgia biskupa Warsonofiusza. ale też Liturgia jubileuszowa: 9.10.1979r z rąk biskupa lubelskiego Szymona Jego Ekscelencja otrzymał święcenia diakońskie. W tym dniu rozpoczęła się więc droga Jego  kapłańskiej posługi na niwie Cerkwi Chrystusowej.
Jego Ekscelencja podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. W imieniu zebranych pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa w nowej arcypasterskiej posłudze  złożył ks. mitrat Bazyli Litwiniuk.
 ------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ