Aktualności

cerkiew SP-5-05e0c7c88ace87e03e8954c82f4770c9.jpg

Rocznica śmierci ś.p. mniszki Eufrazji

W rocznicę śmierci ś.p.mniszki Eufrazjji (Zinkiewicz) w dniu 12.08.2017r. o godz 9.00 na Świętej Górze Grabarce odbędzie się Święta Liturgia oraz panichida.


Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ