Aktualności

skorb-8c0efd62ebb760ec87a608651b8ac6ba.jpg

Święto ku czci ikony Bogurodzicy "Radość Wszystkich Strapionych"

W dniach 5-5 listopada obchodziliśmy nasze jesienne monasterskie święto ku czci Matki Bożej.


Całonocne czuwanie, Akatyst i pierwsza Św. Liturgia odbyły się w świeżo odremontowanej Cerkwi poświęconej Ikonie Matki Bożej ,,Wszystkich Strapionych Radość’’. Na wieczorne nabożeństwo przybyli pielgrzymi z pobliskich parafii oraz duchowni.

W świąteczny, niedzielny poranek o godz. 6.00 rozpoczęła się pierwsza św. Liturgia, którą odprawił ks. Rafael Szczerbacz, a po niej małe poświęcenie wody. Główna Liturgia rozpoczęła się o godz. 10.00 w świątyni p.w. Przemienienia Pańskiego, podczas której diak. Dionizy Rusnak przyjął święcenia kapłańskie. Uroczystościom przewodniczył J. E.  Metropolita  Sawa. W swej homilii Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce zwrócił się do wiernych ze słowami:,,  Dzisiejszy świat, pełen patologii i duchowego ubóstwa, potrzebuje od nas, prawosławnych chrześcijan,  żywego świadectwa wiary, posłuszeństwa wobec Woli Bożej, posłuszeństwa wobec Cerkwi.  To na nas spoczywa dzisiaj odpowiedzialność głoszenia prawdy Bożej, wierności wiary naszych przodków. Będąc żywą kopią Jezusa Chrystusa wnosimy do otaczającego nas świata dobro i pokój. Życie w Chrystusie oświeca świat i wzbogaca duchowo. Cerkiew jest Bogoludzkim organizmem, poprzez św. Eucharystię następuje odnowienie i uświęcenie całego stworzenia. Módlmy się, aby nasz duch płonął przed Bogiem, ceńmy nasze bogactwo, jakim jest wiara prawosławna! Dzisiejszy świat naruszył Prawo Boże, zatracił poczucie zgody i jedności. Tylko Prawosławie, poprzez Liturgię i Św. Eucharystię może dać światu spokój ducha.(…) Ikona Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość przepięknie przedstawia nam Bożą Prawdę – Matka Boża okrążona przez potrzebujących wsparcia i pomocy – od momentu usynowienia na Golgocie, jest naszą Orędowniczką przed Bogiem.”

Po Chieruwimskiej Pieśni J. E.  Metropolita Sawa zwrócił się do wszystkich zebranych z prośbą o szczególną uwagę i  wspólną modlitwę,  po czym nastąpiła kapłańska  chirotonia ks. diak. Dionizego Rusnaka.

Do nowego kapłana Metropolita zwrócił się ze słowami:,, Kapłaństwo jest wielkim darem. Kapłan sprawuje św. Liturgię, a Święta Liturgia to Królestwo Boże na ziemi. Bez Świętej Liturgii świat by nie istniał. Tam gdzie Liturgia, tam Cerkiew.(…) Na swej drodze przeżyjesz wiele przyjemnych momentów, ale będą też trudne chwile. Pocieszenia i wsparcie szukaj u podnóżka Golgoty. Dziś oddajesz życie dla Chrystusa. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa, pomocy Matki Bożej i wszystkich świętych(…)”. 

Pomimo pochmurnej jesiennej aury, licznie przybyli wierni, a uroczystościom towarzyszyła  ciepła, modlitewna atmosfera i radosny nastrój.------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ