Aktualności

wsr zima małe-1-27dc7406d2abbb9f5b40f4d7b114e3d5.jpg

Boże Narodzenie na Świętej Górze Grabarce

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas świąt Bożego Narodzenia. Porządek nabożeństw na Świętej Górze Grabarce przedstawia się następująco:


Piątek 06.01.2017r.

7.00 – Carskije Czasy/ Królewskie Godziny Kanoniczne/

            - Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

Sobota, 07.01.2017 r.

00.00 - Wsienoszcznoje bdienije /Całonocne czuwanie 

           -  Liturgia Św. Jana Chryzostoma

14.00   - Wieczernia

Niedziela , 08.01.2017 r.

10.00 - Liturgia Święta

 17.00 – Całonocne Czuwanie ku czci św. Stefana

 Poniedziałek, 09.01.2017 r.

 9.00 – Liturgia Święta

Świąteczne nabożeństwa odbędą się w cerkwi ikony Bogurodzicy "Radość Wszystkich Strapionych".------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ