Czytelnia

Modlitwa przed Iwierską Ikoną Matki Bożej

O! Przenajświętsza Dziewico!


O! Przenajświętsza Dziewico!
Matko Boża, Królowo nieba i ziemi!
Wysłuchaj pełnych smutku westchnień naszych dusz!
Spójrz ze świętej Twojej wysokości na nas- z wiarą i miłością oddających cześć Twemu Przeczystemu obrazowi.
Albowiem pogrążeni w grzechach i miotani cierpieniami, spoglądając na Twój obraz, jako żywej, przebywającej z nami, wznosimy do Ciebie pokorne modlitwy.
Poza Tobą nie mamy bowiem żadnej pomocy, żadnego orędownictwa, ani pocieszenia. O Matko wszystkich strapionych i utrudzonych! Pomóż nam słabym, ulżyj naszemu cierpieniu, skieruj na prawą drogę nas błądzących, ulecz i zbaw pozbawionych nadziei, pozwól nam, abyśmy pozostałe nasze życie spędzili w pokoju i cichości. Daruj nam chrześcijańską śmierć, a na Strasznym Sądzie Twego Syna bądź nam miłosierną Orędowniczką, abyśmy zawsze opiewali, wychwalali i sławili Ciebie jako dobrą Obrończynię chrześcijańskiego rodu wraz ze wszystkimi podobającymi się Bogu. Amen.
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ