Aktualności

038-0325323ddc157831968c889728fc377c.jpg

Święto Pięćdziesiątnicy

7 czerwca uroczyście obchodziliśmy święto Zesłania Ducha Świętego na Apostołów.


Tego dnia o wszystko ożywiającej łasce i mocy Ducha Świętego przypominały nam nie tylko przyozdobiona zielenią świątynia i szaty liturgiczne, ale cała otaczająca przyroda...
Na Świętej Górze Grabarce po uroczystej Świętej Liturgii, tradycyjnie odsłużona została wiezczernia, podczas której po raz pierwszy od Paschy stanęliśmy w modlitwie na kolana.

------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ