Aktualności

045-32ec6ef7656c25ca821b364b50b64064.jpg

Wielki Post

Dotarliśmy już do połowy okresu Wielkiego Postu.


Wielki Post jest czasem radości, czasem kiedy możemy odżyć, zrzucić z siebie wszystko co stare i obumarłe- po to aby otrzymać  pełnię życia,  do której wszyscy jesteśmy powołani.

Struktura Wielkiego Postu jest zbudowana w ten sposób, iż każdy tydzień postu ma swój duchowy sens, pewne ukierunkowanie. Człowiek, który poświęca swój czas i siły od początku do końca okresu wielkopostnego, rzeczywiście jak po drabinie wzrastania duchowego- krok po kroku, szczebelek za szczebelkiem, zbliża się do misterium Paschy Chrystusowej.

Post jest tylko małym dowodem, sprawdzianem prawdziwości i mocy  naszej miłości i wiary. Chrześcijańskie życie bez podejmowania trudu nie ma sensu. Wysiłkiem chrześcijanina jest chęć wyzbycia się grzechu i namiętności po to aby móc poddać się woli Bożej. W tym trudzie znaczącą rolę odgrywa post- jest on najskuteczniejszą bronią  w toczącej się duchowej walce.

Prawdziwy post jest powstrzymywaniem się od wszelkiego zła. Poszcząc cieleśnie,  pość także duchowo. Niech nasz rozum pości nie przyjmując marnych myśli, pamięć zapominając zło, wola odrzucając złe pragnienia, język niech powstrzyma się od osądzania, kłamstwa i gadulstwa. Jeśli zabraknie tego wszystkiego nasz post będzie jedynie dietą.------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ