Aktualności

4-e14b44df2110c48b0bdab080620bc288.png

Boże Narodzenie na Świętej Górze Grabarce

Oto plan świątecznych nabożeństw na Świętej Górze Grabarce:


Poniedziałek, 6. stycznia 2020

7.00 - Królewskie Godziny Kanoniczne (Carskije Czasy)
- Liturgia Św. Bazylego Wielkiego

Wtorek, 7. stycznia 2020

00.00 - Całonocne czuwanie ku czci Bożego Narodzenia
- Liturgia Św. Jana Chryzostoma
14.00 - Wieczernia

Środa, 8 stycznia 2020

9.00 - Liturgia Święta
- „Choinka” dla dzieci
17.00 – Nabożeństwo wieczorne

Czwartek, 9.01.2020

9.00 – Liturgia Święta------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ