Aktualności

008-a6216601ede1be27f57c4fd227e55b04.jpg

Rekolekcje Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji łódzko- poznańskiej

W dniach 13- 15 grudnia 2019 r. na Świętej Górze Grabarce odbyły się rekolekcje młodzieży z diecezji łózko- poznańskiej.


Młodzi ludzie pod duchową opieką swego ordynariusza Jego Ekscekencji biskupa Atanazego oraz ks. Adama Wieremijewicza spędzili weekend na Świętej Górze Grabarce uczestnicząc w nabożeństwach i pracach monasterskich. Mamy nadzieję, że wzbogaceni i umocnieni duchowo wrócili do swych domów.

------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ