Aktualności

031-6b090e9d83e6283e79687b5cabbe697e.jpg

Święto ku czci Iwierskiej Ikony Bogurodzicy

W poniedziałek 25 lutego na Świętej Górze Grabarce uroczyście obchodzone było święto ku czci Iwierskiej Ikony Bogurodzicy.


Święto ku czci tej szczególnie czczonej w naszym monasterze ikony obchodzimy cztery razy w roku: 25 lutego (zima), we wtorek paschalnego tygodnia (wiosna),  18 sierpnia (lato) i 26 października (jesień). Matka Boża w swej Iwierskiej Ikonie uświęca w ten sposób wszystkie okresy w roku.
Również w to zimowe święto siostry oraz wierni zebrali się na wspólnej modlitwie, aby zanieść swoje prośby  i dziękczynienie Matce Bożej. W sposób szczególny proboszcz przyklasztornej parafii ks. archimandryta Ignacy (Pytel) przywitał i podziękował pielgrzymom na czele z o. Anatolem Tokajukiem, którzy odłożyli swe codzienne troski i poświęcili ten dzień Matce Bożej.

------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ