Aktualności

gr-8-ffd593f113781ab34c844cdc4726e955.jpg

Uroczystości ku czci ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” na Świętej Górze Grabarce

5 listopada 2017 r. nabożeństwem całonocnego czuwania rozpoczęły się uroczystości ku czci ikony Bogurodzicy „Wszystkich Strapionych Radość”.


Patronalne święto po raz pierwszy odbyło się w nowo poświęconej cerkwi. W niedzielny wieczór na św. Górę Grabarkę przybyli duchowni z Siemiatycz, Jabłecznej, Drohiczyna, Bielska Podlaskiego oraz pielgrzymi z Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Nabożeństwu przewodniczył J. E. Biskup Siemiatycki Warsonofiusz. Zwracając się do wiernych biskup podkreślił siłę i wagę każdej modlitwy. O godz. 21.00 odsłużono Akatyst ku czci Bogurodzicy.

Świąteczny poranek rozpoczął się Świętą Liturgią o godz. 6.00 w świątyni poświęconej Matce Bożej. Nabożeństwo celebrowali ks. Adam Góralczuk i ks. Krzysztof Matwiejuk. Śpiewały siostry z monasteru. Po czym wierni w uroczystej procesji udali się w kierunku cudownego źródła, gdzie odbyło się poświęcenie wody.


Główna Święta Liturgia rozpoczęła się o godz. 10.00 w cerkwi Przemienienia Pańskiego. Nabożeństwu przewodniczył J. E. Biskup Siemiatycki Warsonofiusz. Na wspólnej modlitwie zebrali się liczni wierni i duchowni: Ks. Andrzej Jakimiuk (Siemiatycze), ks. archim. Ignacy (Grabarka), ih. Makary (Jabłeczna), ks. Anatol Tokajuk (Orla), ks. Doroteusz Sawicki (Warszawa), ks. Jan Kulik (Milejczyce), ks. Andrzej Opolski (Boratyniec Ruski), ks. Jarosław Łojko (Dubicze Cerkiewne), ks. Paweł Gumieniak i ks. Dawid Brewczyk (Grabarka) oraz diakoni: ks. Jarosław Makal (Supraśl) i ks. Mirosław Demczuk (Siemiatycze).  

Kazanie po przeczytanej Ewangelii wygłosił ks. Doroteusz Sawicki. Kaznodzieja w licznych porównaniach ukazał ważną rolę Matki Bożej jako pośredniczki i wstawienniczki u Swego Syna za wszystkich strapionych i potrzebujących pocieszenia. Podobnie jak schody prowadzące na Świętą Górę Grabarkę, bez których trudno byłoby dojść do cerkwi Przemienienia, tak Matka Boża pomaga ludziom w dotarciu do Królestwa Bożego.

Świąteczne uroczystości zakończyła procesja wokół świątyni. Jego Ekscelencja biskup Warsonofiusz zwrócił się ze słowem do zebranych: „Przybyliśmy tu w ten piękny, słoneczny dzień, aby pomodlić się wspólnie przed cudowną ikoną Matki Bożej, prosić o błogosławieństwo i pomoc w codziennym życiu. Bogurodzica zna potrzeby każdego, ponieważ sama doświadczyła wielu cierpień, stojąc przy Krzyżu Swego Syna”. Biskup Warsonofiusz zwrócił uwagę, że Matka Boża pomaga wszystkim, nawet wyznawcom innych religii, gdyż jest Matką wszystkich ludzi.

Jego Ekscelencja mówiąc o ludziach, którzy przychodzą na tą namodloną przez pokolenia „górkę”, gdzie codziennie sprawowana jest Święta Liturgia i nie ustaje modlitwa mniszek, podkreślił znaczenie modlitwy. Jednocześnie zwrócił uwagę na  wielką odpowiedzialność tych, którzy poznali bogactwo Prawosławia  i w sakramentach otrzymują łaski Boże. Dziękował zebranym duchownym, siostrom, wiernym i pielgrzymom, życząc, aby pomoc Matki Bożej nieustannie towarzyszyła nam w codziennym życiu.------------------------------------------------------------------------------------------

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ