Ikony
Iwierska Ikona Matki Bożej

W dniu święta Przemienienia Pańskiego w 2000 r. na Świętej Górze Grabarce  odbyły się główne uroczystości związane z  wielkim jubileuszem chrześcijaństwa. 18 sierpnia (w dzień przed Świętem Przemienienia) przybyła na Górę kopia cudotwórczej Iwierskiej Ikony Bogurodzicy napisana w skicie św. Mikołaja na Świętej Górze Atos. Od tej pory Bogurodzica w Jej Iwierskiej Ikonie nieustannie przebywa i w szczególny sposób otacza opieką Świętą Górę Grabarkę. W każdą środę na wieczornym nabożeństwie czytany jest akatyst przed Iwierską Ikoną Bogurodzicy.

Historia Iwierskiej Ikony Bogurodzicy sięga IX w.- czasów ikonoklazmu. Cudowną ikonę chroniła wówczas w swym domu pewna pobożna wdowa z Nicei. Gdy żołnierze zgodnie z rozkazem przyszli, aby odebrać ikonę, a jeden z nich uderzył w nią mieczem, na obliczu Matki Bożej powstała rana. Ikona puszczona na morze w niezwykły sposób dotarła na Świętą Górę Atos, do Iwierskiego Monasteru (Iweria to dawna nazwa Gruzji). Dzięki ikonie miało miejsce wiele cudownych wydarzeń, a tradycja przekazuje, że ikona ta zniknie w taki sam cudowny sposób, w jaki się pojawiła i będzie to oznaczało bliski koniec świata. Dlatego  pierwowzór ikony nigdy nie opuszcza św. Góry Atos.

Modlitwa przed Iwierską Ikoną Matki Bożej

O! Przenajświętsza Dziewico!
Matko Boża, Królowo nieba i ziemi!
Wysłuchaj pełnych smutku westchnień naszych dusz!
Spójrz ze świętej Twojej wysokości na nas- z wiarą i miłością oddających cześć Twemu Przeczystemu obrazowi.
Albowiem pogrążeni w grzechach i miotani cierpieniami, spoglądając na Twój obraz, jako żywej, przebywającej z nami, wznosimy do Ciebie pokorne modlitwy.
Poza Tobą nie mamy bowiem żadnej pomocy, żadnego orędownictwa, ani pocieszenia. O Matko wszystkich strapionych i utrudzonych! Pomóż nam słabym, ulżyj naszemu cierpieniu, skieruj na prawą drogę nas błądzących, ulecz i zbaw pozbawionych nadziei, pozwól nam, abyśmy pozostałe nasze życie spędzili w pokoju i cichości. Daruj nam chrześcijańską śmierć, a na Strasznym Sądzie Twego Syna bądź nam miłosierną Orędowniczką, abyśmy zawsze opiewali, wychwalali i sławili Ciebie jako dobrą Obrończynię chrześcijańskiego rodu wraz ze wszystkimi podobającymi się Bogu. Amen

Ikona Matki Bożej „Radość Wszystkich Strapionych”

Wśród licznych ikon Bogurodzicy ikona „Radość Wszystkich Strapionych” zajmuje szczególne miejsce i jest bliska dla każdego chrześcijanina. Już sama jej nazwa niesie pocieszenie i nadzieję wszystkim proszącym pomocy.

Ikona zasłynęła w 1688 r. w Moskwie. Siostra patriarchy Joachima Eutymia Panina ciężko zachorowała i wszyscy już tracili nadzieję na jej powrót do zdrowia. Sama Eutymia zaczęła przygotowywać się do śmierci. Pewnego razu we śnie objawił jej się Pan polecając, aby z cerkwi Przemienienia Pańskiego przy ul. Ordynka przyniesiono ikonę Bogurodzicy „Radość Wszystkich Strapionych” i odsłużono molebien z oświęceniem wody. Gdy prośba została spełniona i Eutymię pokropiono oświęconą wodą, chora odzyskała zdrowie. Wieść o cudzie szybko rozeszła się po całej stolicy. Chorzy i cierpiący zaczęli przybywać, aby modlić się przed ikoną. Matka Boża nie pozostawiała potrzebujących, uzdrawiając wielu ludzi od ich chorób.

Druga słynna ikona Bogurodzicy „Radość Wszystkich Strapionych” znajdowała się w kaplicy przy Hucie Szkła na przedmieściach Sankt Petersburga we wsi Kłoczki. W 1888 podczas burzy w kapliczkę uderzyła błyskawica. Ogień wypalił wnętrze cerkwi i część okien, tylko jedna ikona została nietknięta: stojąca w kącie „Radość Wszystkich Strapionych”. Pociemniała od starości ikona podczas uderzenia piorunu zajaśniała niebywałym światłem i opadła na ziemię. Wówczas rozbiła się też stojąca przed ikoną skarbonka, a niektóre monety przykleiły się do ikony, nierozerwalnie jakby „zrosły się” z ikoną. Z tego powodu ikona często nazywana jest „Radość Wszystkich Strapionych z grosikami”. Wielu mieszkańców na wieść o wydarzeniu podążyło z modlitwą do Ikony doznając cudu uzdrowienia.

Istnieje wiele ikonograficznych wariantów ikony „Wszystkich Strapionych Radość”. Przede wszystkim ikona przedstawia miłosierdzie Bogurodzicy wobec gromadzących się wokół Niej wszystkich cierpiących, stroskanych, potrzebujący pomocy ludzi. Matka Boża na ikonie przedstawiona jest w postaci stojącej (niekiedy z Dzieciątkiem na lewym ramieniu). Czasami na głowie ma koronę, ubrana w królewskie szaty, w dłoniach trzyma berło i królewskie jabłko. Innym razem przedstawiana jest w szatach tradycyjnych, z rękoma rozpostartymi w geście modlitwy. Wokół Bogurodzicy gromadzą się ludzie, a wśród nich aniołowie jako ci, którzy niosą od Bogurodzicy ukojenie cierpiącym. Na zwojach znajdują się napisy zaczerpnięte z modlitwy do Matki Bożej : „karmicielka głodnych”, „nagich ubranie”, „chorych uzdrowienie”, „strapionych pocieszenie”,…
Święto ku czci Ikoy obchodzimy 6 listopada.

 

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ